2024-07-04

Filmsuccé: Svea på stolfabriken

- Tack för att vi fått medverka i ett helt nytt kapitel i livet, säger Lars, delaktig i en av Sveafilmerna i länet.

Anna Stavréus har varit projektledare för ”Svea på Stolfabriken”, ett projekt där seniorer har intervjuat andra seniorer om deras forna yrkesliv. Resultatet har under våren och sommaren mynnat ut i filmvisningar runt om i länet. Det hela startade med ett lyckat pilotprojekt i Sävsjö 2022 och därefter har projektet fortsatt i de flesta av Jönköpings läns kommuner. Snart två år har gått sedan dess och filmpremiärerna har nu avlöst varandra.

- Några av de som blivit intervjuade har först varit lite skeptiska. Men många har levt upp med intervjun, genom känslan att någon vill lyssna på dem. På så vis känner de att de lämnar efter sig en historia, säger Anna. 


Intervjuer, bilder och filmer har varit byggstenarna som till slut resulterat i filmpremiärerna som nu rullas ut. Anna menar att filmerna inte bara har påverkat de som deltagit, utan även att andra kan relatera till innehållet.

- De som har kommit att titta på filmen känner igen sig i bygden, de olika företagen och miljöerna, vilket lett till roliga diskussioner om filmerna.

 

"Vad har jag för syfte nu?"

Premiärerna har blivit till uppföljande visningar, då trycket på biljetter varit högt på flera orter. Men vägen till det färdiga materialet har inte alltid varit spikrak. Vilka utmaningar har du och grupperna stött på genom projektet?

- Vi har fått avgränsa en hel del. På vissa ställen har det varit alltför stor omfattning på intervjuer och filmmaterial, då många har så mycket att berätta. Sedan är inte alla bekväma med de digitala verktygen och även vid intervjuteknik, men det har gått bra när vi har pratat om dessa delar tillsammans, säger Anna.


Hur har känslorna varit hos deltagarna, nu när filmerna är klara?

- De är så nöjda och stolta över sin film. ”Det här är väl den bästa filmen?”, säger nästan alla. Men det går inte jämföra dem emellan, alla betyder mycket, utifrån sitt perspektiv.

Förutom att seniorerna har skapat materialet och fått visa upp sina filmer för allmänheten, berättar Anna att projektet har givit mycket mer, för den enskilda individen.

- Jag har sett tydligt att självkänslan har höjts. Många har levt så mycket för sitt yrkesliv och har känt efter pensionen; ”Vad har jag för syfte nu?” Och som en deltagare, Sven, i en av filmerna sade; Det har varit så roligt att vi lyssnade på just honom. Eller som Lars uttryckte det; Tack för att vi fått medverka i ett helt nytt kapitel i livet. 


Filmvisningarna pågår fram till augusti, sedan har projektet nått sitt slut. Hur är känslan nu, när allt snart är över?

- Det har varit svårt att lämna varandra. Det är vemodigt men vi känner också en otrolig stolthet, att filmerna kommer leva kvar även i framtiden.


Projektet har finansierats av Allmänna arvsfonden och genomförts i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns museum.