2024-03-16

Vad gör vi om krisen kommer?

I media vimlar det av nyheter om krig, politiska spänningar och andra saker som kan få oss att känna oro. Vad är viktigt att tänka på för den enskilda individen i dessa tider? Hur förbereder vi oss på bästa sätt, utan att känna oss stressade? Johan Sundgren, säkerhetssamordnare och aktuell med en föreläsning tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, lär dig det allra viktigaste, om krisen är ett faktum.

Vad vill du förmedla på din föreläsning?

- Ofta hör jag myndigheter som pratar om att ”det här kan du göra för att klara dig en vecka”, vilket jag tycker är dumt. Jag jobbar inte med tid, utan mer att försöka få den enskilda individen att förstå vad det innebär om det värsta händer, att förändra ett mindset och på så vis bli mer förberedd. 

Johan fortsätter:

- Det handlar också om vårt nuvarande omvärldsläge, hot mot vårt digitala samhälle och det spända säkerhetspolitiska läget. Att försöka förmedla hur man kan fortsätta bedriva sin verksamhet, oavsett vad som händer. Vi måste förstå att Sverige inte har obegränsade resurser att tillgå, om krisen kommer. Vi som individer måste vara beredda att klara av att tillgodose de basala behoven med värme, vätska etc. 

Johan talar vidare om att arbeta kontinuerligt med hemberedskap och krishantering, innan eventuellt svårare tider kommer.

- Det är så vansinnigt mycket enklare att förbereda och göra bra saker när man mår bra, alltså nu, i stället för att göra det när något redan inträffat. Vi behöver bli medvetna om vad som är mest viktigt för oss, vilket jag inte tycker vi är idag.

Hur menar du då?

- Som exempel kan man ta när Covid bröt ut eller när anfallskriget i Ukraina inleddes. Då blev folk drabbade av panik och köpte slut på allt toapapper i affären. Nu köper vi färdiga, dyra krislådor som bara räcker en kort tid. Är det rätt väg att gå? Vi måste inse vad som är viktigast för oss och inte bunkra och sprida skräck i onödan.

Jag kan tänka mig att en del inte vill lyssna till information om beredskap, det blir för mycket att ta in och för svårt att hantera. Varför är det viktigt att folkbilda inom detta?

- Många tycker att det är obehagligt att tänka i de här banorna, det är skönare att slå ifrån sig. Men meningen med allting är att människor ska få rätt information och på så vis inte oroa sig för saker vi inte behöver oroa oss för. Genom föreläsningar och diskussion lär vi av varandra och i det mötet med människor kan vi avfärda en hel del osanna fördomar, när det kommer till beredskap. Vi kan vända det till något positivt, för det blir kul när vi gör det tillsammans, när vi får ta del av varandras tankar helt enkelt.