Studiematerial

Vi tar ständigt fram nytt material som är anpassat efter personer med funktionsnedsättning. Här hittar du information om studiematerial som vi erbjuder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Du äger ditt Ja och ditt Nej

Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när man själv känner att det känns rätt. De olika tematräffarna inbjuder till att utforska vad man tycker om och inte tycker om och att våga stå för det. Deltagarna lär sig vad lagen säger om de rättigheter och skyldigheter vi har mot varandra. Vi lyfter på locket och samtalar om ämnen vi inte är så vana att samtala om. Vi gör det med nyfikenhet och det är ok att tycka olika! 


Kursen är inte avsedd till att gräva i det förflutna. Istället blickar vi framåt med en målsättning att 

stärka deltagarna inför framtiden.


Kursmaterialet är anpassat, ett till tjejgrupper och ett till killgrupper. Efter avslutade kurser kan det vara bra att erbjuda ”Snack-grupper” i studiecirkelform, med både killar och tjejer i. 


Studiecirkeln är uppdelad på 7 -8 träffar med olika teman:

 • Så här vill vi ha det i vår grupp/på vår arbetsplats
 • Nätkompisar/sociala medier
 • Min kropp 
 • Droger
 • Brott och straff
 • Vara ihop/relationer
 • Våld i nära relationer
 • Sammanfattning och utvärdering


Materialet består av studiehandledning och deltagarhäfte och är tänkt att användas i studiecirklar arrangerade i samarbete 

med SV. SV beställer materialet i SV-shopen.


Projektledning och materialutveckling av Du äger ditt JA och ditt NEJ: Madeleine Svärd och Anette Forssander, SSV Jönköpings län.


Bilder av: Anna Namnori. Illustration: av Kim Göransson och Anniora design.


Studiecirkeln Du äger ditt JA och ditt Nej får endast utföras av utbildade cirkelledare.


SV genomför utbildningar i hur man leder cirklar i Du äger ditt JA och ditt NEJ.


Kontakta oss så berättar vi mer.

Hälsospåret

Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med psykisk ohälsa. 


Vår förhoppning är att deltagarna under kursens gång blir medvetna om vad den egna kroppen mår bra av och hur de kan få ett ökat välbefinnande i vardagen. Avsikten är att få förståelse för vad man kan göra själv, för att må så bra som möjligt.


Följande teman kommer att tas upp under kursens gång:

 • Balans i vardagen.
 • Stress och stresshantering.
 • Samspel mellan maten vi äter och fysisk aktivitet.
 • Överanvändning och beroende
 • Kroppens behöv av rörelse.
 • Mindfulness
 • Självmedkänsla i stället för inre självkritik. 
 • Sömnens betydelse för att må bra.


Studiecirkeln har för avsikt att utan pekpinnar, bidra till att deltagarna hittar sin egen väg till hälsa. Där kunskap och medvetenhet inspirerar till livsstilsförändring.


Materialet består av studiehandledning och deltagarhäfte och är tänkt att användas i studiecirklar arrangerade i samarbete med SV.


SV beställer materialet i SV-shopen.


Kontakta oss så berättar vi mer.