Tidigare verksamhet och projekt inom integration SV Jönköpings län

Framtiden

2014 startade Framtiden, ett projekt som riktade sig sig till dem som är nya i Sverige. Under 2016-2019 var Arbetsförmedlingen ( AF) projektägare för verksamheten, vilken fanns i Gnosjö, Gislaved och Värnamo. I projektet fick deltagarna studera det svenska språket och samhället i ett lugnt tempo under hela dagar, eller i kombination med andra aktiviteter.


En skola för framtiden

Under 2018-2019 anordnade vi modulskolan En skola för framtiden, ett projekt för asylsökande med syfte att ge dem motivation till att närma sig, och bättre förstå, den svenska arbetsmarknaden. Ämnen som ingick var bl.a. yrkessvenska, ekonomi och datakunskap. Projektet finansierades med medel från Länsstyrelsen.


Projekt fadderfamilj

Tillsammans med Jönköpings kommun bedrev SV under 2017-2019 Projekt Fadderfamilj. Insatsen, som finansierades med medel från Länsstyrelsen, syftade till att matcha ihop ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd med etablerade svenska familjer. Projektet drivs vidare av Immanuelskyrkan i Jönköping.


Mötesplats Habo

SV har tillsammans med Habo kommun bedrivit en mötesplats för de boende på orten. Mötesplatsen har fungerat som ett samverkande organ mellan aktörer i kommunen som vill jobba för en god integration. På mötesplatsen, som numera bedrivs i Habo kommuns regi, bedriver SV fortsatt undervisning i svenska, språkcafé och andra aktiviteter.


Trappsteget

I Vetlanda och Tranås pågick under 2017-2018 Trappsteget, vilket var ett ESF-finansierat projekt i samverkan med Coompanion och Arbetsförmedlingen. Målet har varit att hjälpa utrikesfödda kvinnor närmare arbetsmarknaden genom praktik, studier och kunskap om hur man startar ett socialt företag. 


Stresshantering för asylsökande

Under 2017-2018 anordnade SV cirklar i stresshantering för asylsökande. Att vara asylsökande i en främmande kultur är inte alltid lätt, och många upplever stress på olika sätt i situationen de befinner sig i. I kursen fick deltagarna större förståelse för vad som händer i kroppen och varför man reagerar som man gör, samt knep man kan ta till för att kunna koncentrera sig bättre. Verksamheten finansierades av Länsstyrelsen. 


Hälsoguide

Under 2016-2018 utbildade vi grupper av nysvenskar till att bli s.k. hälsoguider. I utbildningen fick deltagarna med sig viktig kunskap om hälsa och egenvård, vilket de i sin tur skulle sprida vidare till människor i sin närhet. Utbildningen var en del av projektet "Hälsoguide" som samordnades av Nässjö Kommun. Förhoppningen var att den allmänna folkhälsan bland nyanlända och asylsökande skulle förbättras genom projektet.