Aktiviteter för dig med funktionsvariation

Vi har anpassade kurser, studiecirklar och aktiviteter för dig med någon form av funktionsvariation.