Retorik/Pedagogik/Språk/Samhälle

Vi erbjuder en mångfald av intressanta studiecirklar som inkluderar möjligheter att bli läsledare, utforska retorikens konst eller delta i bokcirklar för seniorer och mycket mer.