Humaniora

Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län har blivit beviljade projektmedel från Region Kalmar län för att utbilda läsledare i metoden Shared reading - Delad läsning.
Målet med projektet är att utbilda ideella läsledare vilka sedan tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län ska starta upp Shared reading-grupper runtom i länet.

Upplägg
Läsledarutbildningen ger dig en bred inblick i hur metoden fungerar, vilka verktyg som används, men främst en gedigen praktisk erfarenhet av Shared Reading.
Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Dina färdigheter byggs på under kursen gång.
När utbildningen är klar kan du leda grupper utifrån metoden Shared Reading.

Förkunskaper
Det är en fördel om du deltagit i Shared Reading men det är inte ett måste.

Material
I utbildningen får du vår Handbok, där metoden tydligt beskrivs och där du får tips om hur du leder gruppen. Du får även vår Textsamling, med tips på noveller och
dikter. Efter avslutad kurs får du ett intyg som visar att du är en certifierad läsledare i Shared Reading.

Kursledare
Anette Forssander. Anette arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö och är utbildad av The Reader i England.

Bra att veta
Det finns totalt 15 platser och för att delta på utbildningen behöver vi ha din anmälan senast den 2 oktober.

Vi skickar dig en kallelse före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Det finns möjlighet för dig som vill kunna använda metoden i ditt nuvarande arbete, exempelvis på kommunen, att gå utbildningen, då till en kostnad av 8 550 kr och i mån av plats. Vänligen ange om detta är aktuellt vid din anmälan för att underlätta vår fakturahantering.

För mer information om Shared Reading och hur vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med metoden se: www.sv.se/sharedreading
Vill du ha mer information om projektet eller utbildningen kontakta projektledare Johanna Haferbier på tfn: 0481-766072 eller via mejl: johanna.haferbier@sv.se.