Utvecklingsgrupper

Innovation och utveckling är viktigt för Studieförbundet Vuxenskolan. Verksamhetsutveckling sker dagligen runt om i våra avdelningar. För att få än mer kraft i utvecklingsfrågor och för att samordna och sprida goda exempel har vi nationella utvecklingsgrupper.

 

Allmänmarknad 

Gruppen ska utveckla SVs former och stödsystem för allmänmarknaden med fokus på vårt övergripande verksamhetsmål. Gruppensv handhar frågor kring prissättning, kalkylering, kampanj och kommunikation. Gruppen ska samordna och sprida erfarenheter och goda exempel över hela landet.

Kristina Svan, SV Halland samordnare
Carina Lännerberg, SV Malmö
Britt Nilsson, SV Kronoberg
Linn Sjöholm SV Skåneland
Kenneth Kajander, förbundskansliet 

 

Integration

Gruppen utgår ifrån SVs integrationsstrategi med syfte att stärka vår kunskap genom omvärlds- och nulägesanalys. Hitta synergieffekter i vårt folkbildande arbete och initiera nya kontakter och samarbeten som kan leda till mer folkbildning. Gruppen ska också samordna och sprida goda exmepel i hela organisationen.

Golnar Bahar, förbundskansliet
Maja Gustafsson, SV regionförbund Skåne
Björn Brunnberg, SV Örebro 
Theresa Eriksson, SV Jönköpings län
Anna Lena Knight, SV Dalarna 

 

Affärsutveckling 

I syfte att utveckla och bredda Studieförbundet Vuxenskolans intäktsbas har en utvecklingsgrupp för affärsutveckling skapats. Gruppen ska initiera nya samarbeten och metoder som kan leda till affärsavtal till förmån för SV. Gruppen ska samordna och sprida erfarenheter och goda exempel över hela landet.

Anders Öhberg, samordnare
Per Stattin, SV Västerbotten
Elaine Lindeborg, SV Blekinge
Johan Eklund, SV Göteborgsregionen sydost

Relaterade artiklar

  • Organisationen

    SV finns överallt! Det gör vi därför att vi vill vara en engagerad lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle...

    Läs mer