SV:s stadgar

Stadgar är ett officiellt dokument som fastställer organisationens grundläggande regler och principer.

Våra stadgar

Dessa stadgar innehåller viktiga uppgifter och bestämmelser om organisationens syfte, mål, struktur, medlemskap, styrelse, beslutsprocesser och andra viktiga frågor. Stadgarna fungerar som en slags konstitution för organisationen och utgör en viktig ram för hur organisationen ska fungera.
Här kan du ta del av SV:s normalstadgar som är beslutade vid förbundsstämman 2013-06-16 och reviderade vid förbundsstämmorna 2017-06-18 och 2019-05-19.