Våra samarbetsorganisationer

   
   
   
   
   

Nedan ser du en förteckning över våra grundorganisationer
samt samverkande organisationer

Grundorganisationer 

 

LRF    http://www.lrf.se/
Centerpartiet      http://www.centerpartiet.se/
Liberalerna

http://www.liberalerna.se/
Medlems och
samverkande 
organisationer:
   
Vi Unga   http://viunga.se/
SPF   http://www.spfpension.fi/startsida/
SPRF   http://www.sprf.se/
Hembygdsföreningarna   http://www.hembygd.se
Bygdegårdsföreningarna   http://www.bygdegardarna.se/
Jägarnas Riksförbund, Landsbygdens jägare   http://www.jagarnasriksforbund.se
Föreningen Norden

  
http://www.norden.se/
Villaägarna   http://www.villaagarna.se/
Miljöpartiet   http://www.mp.se/
FUB  

http://www.fub.se/

Kristdemokraterna  

www.kalmarlan.kristdemokraterna.se 

 

Biodlarna södra Kalmar län


http://www.biodlarna.se
Calmar Renässansgille   http://www.calmarrenassansgille.se/
Teater Katastrof   http://www.atr.nu/ViewOrg.asp?medlem=1&OrgId=8380
Kalmar-Ölands Bokbindare   http://www.bokbindare.org/
S. Ölands Musikteater  
 
http://www.sodraolandsmusikteater.se/
Föreningen Ölandsguiderna     http://www.olandsguiderna.se/
Stiftelsen J.A.G.S.   http://www.jagsmuseum.se/
Demensfören. Kalmar   http://demensforeningenkalmar.se
Världsbutiken i Kalmar   http://www.varldsbutikenkalmar.se/
Ölands Riksteaterförening   http://oland.riksteatern.se/
Teliaseniorerna   http://www.teleseniorerna.se/
S. Ölands trädgårdsvänner     http://www.sodraolandstradgardsvanner.se/
Ölands- och sydöstra Smålands trädgårdsför   c/o Bengt-Ingvar Erlandsson
Idehultsgatan 18
382 46 Nybro 
Gullaskruvs Samhällsförening    http://www.gullaskruv.se/samhallfor.htm
Nybro Trädgårdsförening    medlemsservice@tradgard.org
     
Vildrosorna   c/o Birgitta Karlsson
Ebbehult 215
382 96 Nybro 
Lingonkransen    mailto:marianne111nilsen@hotmail.com
Nybro Teaterförening     http://nybro.riksteatern.se/E-post: kurt.karls@glocalnet.net
Ruskemåla skola      http://www.ruskemala.se/
Nybro Dragspelsklubb    c/o Kerstin EricssonMossebo 133388 98 Trekanten
Nybrobygdens Spelemän   http://home.swipnet.se/lennartc_nodus/nybrobygd.htm
Nybro Folkdanslag
 
  http://www.folkdansringen.se/nybro/
Lilla Orkestern
 
  http://lillaorkestern.se/ 
PLF   http://www.plfoskarshamn.se/
Virserums Amatörteater/Blanda 
och Ge 
  http://blandaochge.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1
Silverdalens Hundklubb   http://www.silverdalenshundklubb.se/
Hultsfreds Orkesterförening   Albert engströmsgatan 26
577 51 Silverdalen 
Vimmerby-Hultsfreds släktforskarförening  

http://www.vhsf.se/  

 

 

Chorus Mixtus  

 http://www.chorusmixtus.se/startsida.asp

 

Teater Proximus  

http://www.teaterproximus.se/

Ölands biodlarförening  

http://www.olandsbiodlarforening.se/

Windmill Dancers   c/o Margareta Olofsson 070-212 86 40
Ölands Allmogedansare   c/o Margareta Ågren 0485-77202
Västerviks demensförening   http://www.demensforbundet.se/
QuinnoQulan Västervik   http://www.rfhl.se/vastervik/index.php/8-artikel/1-valkommen-till-qvinnoqulan-vastervik
Durspelssmederna   http://www.durspelssmederna.se/
BoSams   http://www.spf.se/content.asp?nodeid=127400
Kalvkätte Trädgårdsförening   http://pub.hultsfred.se/kalvkatte/
Idébanken   http://www.arvsfonden.se/projekt/idebanken-i-emmaboda