Övriga kulturformer

  • Mustafa Al Darwish Andersson - Berättarföreställningar...

    Alhakawati Mustafa har framfört ca. 250 föreställningar runt om i Sverige under de senaste 5 åren. Framför även dockteater för...

    Läs mer
  • Evalott Harrysson – Teater i komisk anda

    Evalott Harrysson framför både teaterföreställningar och ett flertal olika föreläsningar.

    Läs mer