Högläsning

Vill du ge personer som har svårt med läsningen tillgång till böcker, nyheter och information? Då kan du bli  högläsare!

De flesta läser många gånger varje dag. Tidningar, räkningar, recept, tidtabeller – vardagen är fylld av olika slags information. Läsning gör oss delaktiga i samhället. Det bidrar även till språkutveckling, ökade kunskaper och demokratisk delaktighet. Läsning ger minnesträning, uppmuntrar till nya sätt att se på situationer och skänker gemenskap, harmoni och glädje. Läsning vidgar världen och bryter isolering.

Men det finns många som inte kan eller orkar läsa. Vardagslivet blir svårare och det finns risk för utanförskap. Alla som vill läsa och ta del av information men inte kan av olika skäl, ska få den hjälp som passar dem. Läsombud och högläsare hjälper till att ge det stödet.

Frivilliga och anhöriga – bli högläsare!

Personer med demens kan få en stunds lugn, närhet och stimulans med hjälp av högläsning. Högläsare är frivilliga som besöker äldreboenden, dagverksamheter och privatpersoner för en stunds läsning tillsammans. För att lyckas fullt ut som högläsare, behövs en engagerad kontaktperson på stället där man läser. Det är viktigt för kontinuiteten och deltagandet. Den som anmäler sig som högläsare får samma information och utbildning som läsombuden får.

Högläsarens uppgifter

  • Hålla regelbundna högläsningsstunder i grupp eller enskilt.
  • Stämma av med sin kontaktperson om tid, lokal och annat praktiskt.
  • Hitta lämplig läsning till högläsningsstunden.

Hur blir man läsombud eller högläsare?

I en kortare utbildning, t.ex. en studiecirkel, lär man sig mer om fördelarna med läsning, lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation, olika tillgängliga medier och hur högläsning kan ordnas i praktiken. Efter utbildningen får man gratis tidningen Läsombudet, som handlar om lättläst och läsning i omsorgen. Då och då ordnas fortbildningar för läsombud och högläsare. Biblioteket kan bidra med inspiration och lästips.

Är du intresserad av att bli högläsare för personer som bor på ett äldreboende? Hör av dig till SV på din ort!

Läs mer hos Myndigheten för tillgängliga medier