Vi vill gärna visa upp delar av vår verksamhet för er under kvällen och det kommer finnas möjlighet att gå runt i våra lokaler och titta.
Stämman är 21 mars , med något ätbart från 18.00. Där efter har vi lite Öppet Hus och visar upp lite av den verksamhet vi har!
Förhandlingarna startar kl. 19.00
Blockvägen 8, Växjö (SVs lokaler)
SIsta anmälningsdag 14 mars.
Årsmöteshandlingar kommer göras tillgängliga 10 dagar i förväg enligt stadgarna samt sändas till anmälda ombud.