SPF Seniorerna Kronobergsdistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg genomgår historisk HBTQI- certifiering för att öka kunskap om allas lika värde och inkludering

I en historisk satsning har både Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg och SPF Seniorerna Kronobergsdistriktet genomgått en omfattande HBTQI-certifiering. Detta markerar inte bara en milstolpe för de två organisationerna utan också för SPF som den första pensionärsorganisationen i landet att genomföra en sådan certifiering.

Jan Johansson, ordförande för SPF Seniorerna Kronobergsdistriktet, uttrycker sin stolthet över detta framstegsrika initiativ.

-Vi är glada över att vara pionjärer inom pensionärsrörelsen när det gäller att främja mångfald och inkludering. Genom att genomgå denna certifiering visar vi vårt engagemang för att skapa en trygg och respektfull miljö för alla.


Likaså delar Catarina Lindahl Petäjä, avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, Johanssons entusiasm.

-Vi ser det som en självklarhet att aktivt arbeta för ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Genom denna certifiering stärker vi vår förmåga att erbjuda inkluderande bildning och aktiviteter för alla, säger hon.

-Vi vill vara en aktiv och trygg samhällsaktör som står upp för alla människors lika rätt och värde och rätten att få vara den man är. Som studieförbund möter vi många människor i vardagen och för oss är det självklart att all personal och deltagare i våra arrangemang som känna sig trygga i sammanhanget, säger Thomas Haraldsson ordförande för Studieförbundet vuxenskolan i Kronoberg.


HBTQI-certifieringen innebär inte bara att öka kunskapen och medvetenheten om HBTQI-frågor inom organisationerna, utan också att ta konkreta steg mot att förbättra arbetsmiljön och bemötandet av besökare och medlemmar. Det handlar om att skapa en kultur där alla känner sig sedda, accepterade och respekterade. Denna satsning blir än mer betydelsefull med tanke på en nyligen publicerad kartläggning av Socialstyrelsen som visar att många HBTQI-personer känner oro inför att bli äldre.

Att SPF Seniorerna Kronobergsdistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg tar detta steg är inte bara viktigt för deras egen personal, medlemmar och deltagare utan också för hela samhället. Det skickar en tydlig signal om att alla människor förtjänar att få vara sig själva utan rädsla för diskriminering eller förtryck.