Bli kursledare

My Town är ett koncept av SV Lundabygden. Distanskurser som riktar sig till människor som är intresserade av att resa till en stad eller region där ledaren är en svensktalande person som bor i staden.

Kurserna syftar till att förenkla resande och ge deltagarna en förståelse för staden, kulturen och hur det fungerar som turist. Vi hoppas att fler vågar resa om de får bättre kunskaper redan innan resan.

Kursen är 6 veckor lång och utifrån från en plan med fasta teman. Varje kursvecka handlar om en aspekt av platsen, allt från historian till hur kollektivtrafiken fungerar. 

Vi söker ledare

Vi söker dig som vill leda kurser och visa din hemstad. Du bör ha bott i staden under några år och vilja visa upp staden som du upplever den. Kursen ska vara en personlig berättelse utifrån dina perspektiv istället för en guidebok.

Du bör ha vana att jobba digitalt och känna dig bekväm att prata inför människor. Utbildningen genomförs digitalt och baseras på en kursplan på 8 veckor med olika teman som du fyller med innehåll. Deltagarna kommer finnas på olika platser och dela viljan att besöka din hemstad.

Vi erbjuder en behovsanställning med ett fast arvode per deltagare. I dagsläget behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna bli kursledare inom My Town.

Vi söker guider i alla geografiska områden som vi tror har intresse nog från möjliga turister.

Är du intresserad? Kontakta Jonas Eriksson, jonas.eriksson@sv.se.