Tillbaka

Avdelningsstämma 2020

Till

• Studieförbundet Vuxenskolans Grund- och medlemsorganisationer inom SV Lundabygden
• Övriga medlemmar
• Avdelningens styrelseledamöter
• Avdelningens revisorer och valberedning Ändring av kallelse till ordinarie årsmöte

Måndagen den 23 mars 2020 kl. 18.30 Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) har arbetsutskottet i SV Lundabygden beslutat att inte genomföra någon fysisk avdelningsstämma måndagen den 23/3.

SV Lundabygden har för avsikt att genomföra avdelningsstämman som ett webbmöte vid samma tidpunkt. Beslutet har tagits efter noga övervägande främst för att minska spridningen av COVID-19. Ombud och anmälda till stämman ges möjlighet att följa stämman via webbmöte och kommer att få information via mail om hur de deltar i mötet.

Länk till mötet finner ni också nedan. Ett litet antal ombud kommer att ha möjlighet att delta fysiskt, men endast i de fall ombuden inte har utrustning för att delta i webmötet. Meddela detta i så fall på förhand! Avdelningsstyrelsen ber samtliga ombud sända eventuella frågor på förhand, dessa kommer sedan att behandlas under årsmötets gång.

Sammankallande från valberedningen, revisor, representanter från avdelningsstyrelsen, föreslagen mötesordförande samt avdelningschef.

Avdelningsstämman kommer att starta kl 18.30 Från och med 18.00 kommer det att finnas möjlighet att testa deltagandet. Har du teknikfrågor kring mötets genomförande: kontakta Jonas Eriksson, tel. 070-9348303, under måndagen den 23 mars.

Efter stämmans öppnande kommer varje ombud att bli uppropat. Stämmomaterial finns tillgängligt för ombud och övriga intresserade på vår hemsida www.sv.se/lundabygden

SV Lundabygden
Mirjam Wallin (Avdelningschef)
Stig Hellemarck (Styrelseordförande)