Tillbaka

Kallelse till årsmöte

Ombud, styrelseledamöter och andra intresserade kallas härmed till årsstämma med SV Lundabygden måndagen den 23 mars kl. 18.30 i våra lokaler på Glimmervägen 6 i Lund.

Anmälan skall ske till SV Lundabygden senast 16 mars på tel. 046-211 70 80 eller via e-post till mirjam.wallin@sv.se.

Ladda ner kallelse och dagordning här.