Tillbaka

Vi söker cirkelledare för satsningen Mitt Val

Bidra till att fler kan göra sin röst hörd! Bli cirkelledare för satsningen Mitt Val.

Demokratin i Sverige är stark, men det finns fortfarande områden där vi kan förbättra oss. Ett sånt område är att fler, som idag på olika sätt har svårt att nå ut, får verktygen att göra sin röst hörd. Nu har du möjlighet att bidra till att stärka demokratin. En majoritet av personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta. Det är ett demokratiskt problem som påverkar hela samhället. De har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra, men många är beroende av olika insatser från samhället för att kunna delta i valet fullt ut.

Studieförbundet Vuxenskolan söker cirkelledare till Mitt val, som är en satsning med studiecirklar och en valdiskussion mellan politiker för att öka röstdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Som ledare får du gärna ha grundläggande kunskaper om demokrati och svensk politik, gärna på kommun- och landstingsnivå eller erfarenhet av att möta personer inom målgruppen, men det är inget krav. Du behöver kunna strukturera gruppens träffar och vara drivande i att stödja deltagarna i att ta reda på mer om det som intresserar dem.

Uppdraget innebär ungefär en träff i veckan på två timmar i 12 veckor och är arvoderat. Beräknad start för arbetet är i mars och inleds med en tvådagars utbildning i Lund 16-17 mars.

Intresserad? Skriv en kort text om dig själv, dina eventuella relevanta tidigare erfarenheter och varför du hade passat för uppdraget och skicka till oss på emma.nordengren@sv.se.