Tillbaka

Årsstämma 29 mars

Ombud, styrelseledamöter och andra intresserade kallas härmed till årsstämma
med SV Lundabygden tisdagen den 29 mars 2022 kl. 18.30 i våra lokaler på
Glimmervägen 6 i Lund, då vi inleder med gemensam förtäring och en kortare
underhållning innan själva årsstämman drar igång.

Anmälan skall ske till SV Lundabygdens avdelningschef, allra helst senast den 16 mars på mejladress nils-ola.nilsson@sv.se


Välkomna med era anmälningar och vi ser fram emot att kunna träffas igen!

Vi önskar följande uppgifter från ombuden/anmälaren:
- Personnamn
- Vilken organisation man representerar
- Mejladress så att man kan ta emot handlingar som skickas ut innan
årsmötet. Handlingarna kommer att skickas senast 10 dagar innan
stämman.