Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan söker skribent för att ta fram lättläst studiematerial om de globala målen

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjlighet till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi anser att alla människor har lika värde och rättigheter och vi är en av de mest pådrivande och engagerade lokala krafterna för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden söker en skribent för att sammanställa ett lättläst studiematerial om de globala målen riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiematerialet ska förklara hållbar utveckling, de globala målens betydelse och hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld. Vår önskan är att det också ska kunna användas av andra grupper som behöver en lättläst översikt av de globala målen och om hållbar utveckling.

Skribentens uppgift är att sammanställa och bearbeta material och texter som finns om de globala målen och Agenda 2030 till ett enklare språk. Vi samarbetar med korrekturläsare och layoutare så din roll är främst textproduktion och att tillsammans med medarbetare på Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden ta fram disposition av materialet. 

Syfte

Studieförbundet Vuxenskolan önskar ta fram ett lättläst studiematerial om de globala målen, med information, diskussionsfrågor och möjliga övningar som kan användas under fem studieträffar. 

Ramar

  • Det färdiga materialet omfattar cirka 50 A4-sidor lättläst text
  • Skriften ska vara förberett för lättläst svenska. En korrekturbearbetning kommer genomföras av en person som jobbar med att ta fram lättlästa texter utifrån ditt utkast.
  • Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden står för layout och illustrationer.

Innehåll

Studiematerialet ska på 5 kapitel förklara hållbar utveckling, de globala målens betydelse och hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld. De delar av de globala målen som särskilt syftar till personer med intellektuell funktionsnedsättning ska lyftas fram i innehållet. Varje kapitel kommer vara underlaget till en 2-3 timmar långt utbildningstillfälle.

En viktig del av innehållet är diskussionsfrågor och övningar för kursens deltagare att genomföra. Riktlinjer är 8-10 diskussionsfrågor och två övningar per tillfälle. 

Innehållet och tonen behöver vara likt studiematerialet för det tidigare projektet Mitt Val, 
https://www.sv.se/globalassets/mitt-val/pdf-och-materal/studiematerial-till-deltagare-lattlast.pdf

Uppdraget startar med ett möte i Lund under vecka 40 och vi önskar ett färdigt utkast under vecka 46.

Urval 

Urval görs utifrån tidigare erfarenheter. Det är meriterande om du har tagit fram studiematerial till studieförbund eller arbetat med att skriva lättlästa texter. 

Inlämning

Anbud med beskrivning av dig som konsult, föreslagen tidsplan, prisuppgift, och CV ska skickas till kim.moberger@sv.se senast den 10 september. Vi vill också att du skickar med valfritt tidigare genomfört arbete som arbetsprov. Frågor som rör uppdraget ställs vi per mail eller telefon till Kim Moberger på kim.moberger@sv.se Tel: 0709-348300

Kontakt

kim.moberger@sv.se 
Kim Moberger
Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan