Tillbaka

Nytt ställningstagande ang Corona-virus Covid-19

SV Lundabygden 12 mars 2020

SV Lundabygden fortsätter att följa utvecklingen kring Corona-utbrottet och följer de rekommendationer som kommer från svenska myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten och UD.

Vi vet att läget snabbt kan förändras. Situationen är också olika i olika delar av landet, både vad gäller SV:s verksamhet och arbetsplatser etc och vad gäller smittans spridning

Generellt gäller att vi håller igång vår verksamhet som vanligt, men vi följer utvecklingen noggrant och kommer att agera om rekommendationen från myndigheter förändras. Alla deltagare, cirkelledare och medarbetare uppmanas att löpande hålla sig informerade via myndigheternas hemsidor.

Nytt ställningstagande ang Corona-virus Covid-19
SV Lundabygden 12 mars 2020:

Visar du symptom på att du är sjuk med hosta, halsont, feber eller utslag bör du avstå helt från att delta i verksamhet.