Historia, konsthistoria & släktforskning

Här kan du utforska det förgångna och konstens utveckling. Våra kompetenta cirkelledare kommer att guida dig genom spännande resor tillbaka i tiden och konstens värld.

Här gäller Malmönyckeln!

Du som har ett Malmönyckeln-kort kan ta med dig en stödperson till olika aktiviteter. Du betalar för din egen aktivitet, men din stödperson går in gratis.