Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer.

INNEHÅLL OCH MÅL
Tyngdpunkten läggs på det elementära språkliga och grammatiska momentet. Vi arbetar med färdigheter som läsa, höra, tala, skriva, repetera samt att öva hela tiden. Målet är att kunna tala språket, kunna beskriva vardagssituationer som till exempel att gå och handla, gå på restaurangen eller fråga efter vägen dit du ska.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst franska i en termin (20 timmar) eller motsvarande kunskaper i franska.

KURSLEDARE
Anne kommer från Frankrike. Ett land som Frankrike har ett rikt kulturutbud, en fantastiks historia. Inte att förglömma mat, konst, musik och litteratur. Hos oss håller Anne i allt från nybörjarkurser till konversationskurser. Som ledare och tolk har hon många års erfarenhet att arbeta med människor. I hennes utbildning ingår tre års ämnesmetodiska och pedagogiska studier på Universitetet Sorbonne i Paris.

KURSLITTERATUR
Franska 1 av Gunilla Ericsson och Agnet Rehder. Vi använder oss också av kursledarens egna material.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen/20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen/22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen/24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs