Rusta och matcha

Behöver du extra stöd för att hitta jobb eller för att börja studera?

Rusta och matcha är Arbetsförmedlingens program för dig som är arbetssökande och är i behov av stöd och hjälp för att snabbare få ett arbete eller börja studera.
Vår individuella matchning uppnår goda resultat och din personliga handledare hjälper dig framgångsrikt vidare mot ditt mål - ett arbete eller studier.

Hur går det till?
- Din handledare träffar dig regelbundet och enskilt för samtal.
- Handledaren hjälper dig med kartläggning, planering och vägledning i ditt jobbsökande eller mot studier.
- Du får möjlighet att ta del av en stor mängd aktiviteter om arbetsmarknad och arbetsliv, orientering inom olika yrkesområden, att hitta och söka jobb, att stärka din digitala kompetens, hjälp med utformning av CV och personligt brev m.m.
- Vi hjälper dig att hitta jobbmöjligheter och praktikplatser i våra nätverk av arbetsgivare och samverkanspartners.

Hur blir jag deltagare i programmet?
För att få börja programmet krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
Om du vill ansöka till Rusta och matcha så kontakta Arbetsförmedlingen och välj oss, Utbildning i Norrbotten AB, som leverantör.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Anna Gren 
070-539 71 74 
anna.gren@sv.se