Aktuellt inom anhörigstöd

Varmt välkommen att delta i våra samtalsgrupper och caféträffar för anhöriga i Örebro län. Här ser du vad som är aktuellt och i vilka kommuner.

Anhörigstöd Örebro

Anhöriggrupper och anhörigcafé, inriktning kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar anhöriggrupper och caféträffar med föreläsningar med olika teman tillsammans med Anhörigcentrum, Örebro kommun.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39Samtalsgrupper och anhörigcafé, inriktning autism

Genom vårt projekt "Skolprojektet" som vi driver tillsammans med Autism Örebro län arrangerar vi en ungdomsgrupp för deltagare med autism, en samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barn med autism. Autism Örebro län håller även sina medlems- och anhörigcafféer i våra lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro.


Kontakt: Cecilia Lindwall cecilia.lindwall@sv.se eller 076-104 44 04Kamratgrupper, inriktning psykisk ohälsa

Tillsammans med samverkande föreningar arrangerar vi kamratgrupper kring psykisk ohälsa och att vara anhörig till någon med NPF variation.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39Anhörigstöd Karlsoga

Anhöriggrupper, inriktning kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Laxå

Anhöriggrupper, inriktning kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Ljusnarsberg

Anhöriggrupper, inriktning kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Lindesberg

Anhöricafé

Vi arrangerar anhörigcafé i samarbete med Lindesbergs kommun. Träffarna äger rum i våra lokaler på Kristinavägen 28, Lindesberg.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Hallsberg

Kamratgrupp, inriktning psykisk ohälsa

Vi arrangerar en kamratgrupp för personer som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

På gång inom anhörigstöd

Anhöriggrupp, inriktning ALS

Vår förhoppning är att vi snart kommer kunna erbjuda en anhöriggrupp för personer anhöriga till närstående med ALS.


Anhöriggrupp, inriktning föräldrar med sjukdomsdiagnos

Vår förhoppning är att vi snart kommer kunna erbjuda en anhöriggrupp för vuxna barn till föräldrar med sjukdomsdiagnos.