Aktuellt inom anhörigstöd

Varmt välkommen att delta i våra samtalsgrupper och caféträffar för anhöriga i Örebro län. Här ser du vad som är aktuellt och i vilka kommuner.

Anhörigstöd Örebro

Anhörig ALS

Vi erbjuder en anhöriggrupp för personer som är anhöriga till närstående med ALS. Arrangeras tillsammans med Anhörigcentrum, Örebro kommun. Deltagare från hela länet är välkomna.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Läs mer (sv.se)


Ung anhörig

Är du ung och anhörig? Det är många som är anhöriga och till någon i ens närhet som man oroar sig för eller som behöver hjälp, stöd eller vård. SV Örebro län vill ge dig som är i åldern 15-20 år möjlighet att träffa andra i samma ålder som har liknande erfarenheter. Det kan kännas läskigt att prata om sånt som är jobbigt men att dela med sig och upptäcka att man inte är ensam gör nästan alltid att saker känns lite lättare.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Läs mer (sv.se)


Kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar anhöriggrupper och caféträffar med föreläsningar med olika teman tillsammans med Anhörigcentrum, Örebro kommun.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39


Autism

Genom vårt projekt "Skolprojektet" som vi driver tillsammans med Autism Örebro län arrangerar vi en ungdomsgrupp för deltagare med autism, en samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barn med autism. Autism Örebro län håller även sina medlems- och anhörigcafféer i våra lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro.


Kontakt: Cecilia Lindwall cecilia.lindwall@sv.se eller 076-104 44 04


Psykisk ohälsa

Tillsammans med samverkande föreningar arrangerar vi kamratgrupper kring psykisk ohälsa och att vara anhörig till någon med NPF variation.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39Anhörigstöd Karlsoga

Kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39


Anhöriggrupp

Gruppen träffas på Nickkällan i Karlskoga kl 15:00-16:30. Vi hämtar inspiration och frågeställningar för vårt samtal från studiematerialet Att lyfta tillsammans för hållbar anhörig och vi tar vara på varandras tankar och erfarenheter om hur det är att vara anhörig.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Läs mer

Anhörigstöd Laxå

Kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Ljusnarsberg

Kognitiv svikt (demenssjukdom)

Vi arrangerar en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med kognitiv svikt (demenssjukdom).


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Lindesberg

Anhöricafé

Vi arrangerar anhörigcafé i samarbete med Lindesbergs kommun. Träffarna äger rum i våra lokaler på Kristinavägen 28, Lindesberg.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

Anhörigstöd Hallsberg

Psykisk ohälsa

Vi arrangerar en kamratgrupp för personer som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa.


Kontakt: Maria Östby maria.ostby@sv.se eller 072-220 72 39

På gång inom anhörigstöd

Anhöriggrupp, inriktning föräldrar med sjukdomsdiagnos

Vår förhoppning är att vi snart kommer kunna erbjuda en anhöriggrupp för vuxna barn till föräldrar med sjukdomsdiagnos.