Digitala koncept

Jobb, skola och utbildning, fritid och sociala sammanhang har på många sätt integrerats i det digitala. Här får du ta del av några av SV Örebro läns koncept för att du och din förening ska känna trygghet i att delta digitalt.

Digital verksamhet

Vi har tekniken och lokalerna oavsett om ni vill hålla era träffar helt digitala eller kombinera fysisk närvaro med digital anslutning. Vi digital mötesteknik och kunskap i att arrangera digitala och hybrida möten. Allt för att bidra till ett smidigt, roligt och inkluderande föreningsliv som öppnar upp för fler att delta. Tillsammans med oss kan ni arrangera digitala (eller hybrida):


  • Föreningsträffar
  • Studiecirklar
  • Föreläsningar
  • SamtalsgrupperVåga delta digitalt

"Det här var bra, nu kan jag våga mig in i de där mötena som jag blir inbjuden till!"


Det nya normala

Att delta i digitala möten, föreläsningar och kurser har blivit det nya "normala". Men det är inte alla som har fått möjlighet att testa och vi är olika trygga i att delta digitalt. Tillsammans med oss får du testa att koppla upp dig på Zoom och vi går igenom de grundläggande funktionerna för att du ska känna dig trygg att delta digitalt.


Mer information: Maria Östby

Bli digital

Ett studiematerial som i första hand vänder sig till föreningar som vill lära sig att genomföra videomöten, digitala utbildningar och verksamhet på nätet.


Studiecirkeln utgörs av enkla steg kring teknik, information om olika funktioner och fokus på mötesteknik i den digitala sfären. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Materialet passar även för andra grupper och den enskilde individen.


Mer information: Pernilla Löfquist Wedin

QR-koder skapar möjligheter

Med hjälp av QR-koder kan man bland annat skapa guidade turer – utan att en guide finns på plats fysiskt. Besökaren kan då själv skanna en kod för att ta del av ett förinspelat inslag, en text eller en video. 


Mer information: Jonas Ljungkvist