Anhörighandboken

Anhörighandboken är en hemsida som är uppbyggd som en handbok i syfte att ge samlad kunskap och råd i anhörigfrågor. Handboken innehåller både teoretiska och praktiska verktyg för den som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

Anhörighandboken är framtagen av Anhörigas Riksförbund.

Hjärntrötthet med kapacitet

Materialet är framtaget för personer med hjärntrötthet, anhöriga, kollegor eller vänner som vill lära sig mer om vad det innebär att leva med hjärntrötthet. I samtal utifrån en rad olika teman diskuteras erfarenheter och strategier för att hantera olika situationer i vardagen.

Skapat av: Susanne Johansson och Maria Östby SV Örebro län.

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Materialet syftar till att hjälpa anhöriga att se och få insikt i sin vårdarsituation. Materialet är inte diagnosstyrt vilket gör att det kan användas oavsett vilken sjukdom eller funktionsnedsättning den närstående har.

Studiematerialet består av olika teman exempelvis, stress, umgänge, mina känslor och kunskap. Varje tema innehåller ett textavsnitt, ett antal frågor att  samtala kring samt värdefulla tips. Materialet finns även i en uppdaterad version för anhöriga till personer med psykisk ohälsa Lyfta tillsammans för återhämtning.

Materialet är skapat i samarbete mellan Gävle kommun och SV Gävleborg.

Återhämtningsguiden

Materialet vänder sig till dig som är nära anhörig till någon som mår dåligt. Det innehåller bland annat berättelser från anhöriga, vanliga tankar och känslor och verktyg för reflektion och vad som kan vara viktigt för den egna återhämtningen. I materialet finns även information om vart man kan söka stöd.

Återhämtningsguiden går att beställa via aterhamtningsguiden.se.

Materialet har tagits fram av Conny Allaskog och Jessica Andersson NSPH Skåne genom ett projekt från Allmänna Arvsfonden (2019-2022).


Kunskapsorganisationer

Här hittar du information om Anhörigas riksförbund som är Sveriges riksorganisation som arbetar med att förbättra livsvillkoren för anhöriga, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för att ge en nationell överblick av området anhörigfrågor. 

LÄS MER