Material och kunskap

Här hittar du information om Anhörigas riksförbund som är Sveriges riksorganisation som arbetar med att förbättra livsvillkoren för anhöriga, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för att ge en nationell överblick av området anhörigfrågor.

Anhörighandboken

Anhörighandboken är en hemsida som är uppbyggd som en handbok i syfte att ge samlad kunskap och råd i anhörigfrågor. Handboken innehåller både teoretiska och praktiska verktyg för den som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.


Anhörighandboken är framtagen av Anhörigas Riksförbund.

Hjärntrötthet med kapacitet

Materialet är framtaget för personer med hjärntrötthet, anhöriga, kollegor eller vänner som vill lära sig mer om vad det innebär att leva med hjärntrötthet. I samtal utifrån en rad olika teman diskuteras erfarenheter och strategier för att hantera olika situationer i vardagen.


Skapat av: Susanne Johansson och Maria Östby SV Örebro län.

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Materialet syftar till att hjälpa anhöriga att se och få insikt i sin vårdarsituation. Materialet är inte diagnosstyrt vilket gör att det kan användas oavsett vilken sjukdom eller funktionsnedsättning den närstående har.


Studiematerialet består av olika teman exempelvis, stress, umgänge, mina känslor och kunskap. Varje tema innehåller ett textavsnitt, ett antal frågor att samtala kring samt värdefulla tips. Materialet finns även i en uppdaterad version för anhöriga till personer med psykisk ohälsa Lyfta tillsammans för återhämtning.


Materialet är skapat i samarbete mellan Gävle kommun och SV Gävleborg.

Återhämtningsguiden

Materialet vänder sig till dig som är nära anhörig till någon som mår dåligt. Det innehåller bland annat berättelser från anhöriga, vanliga tankar och känslor och verktyg för reflektion och vad som kan vara viktigt för den egna återhämtningen. I materialet finns även information om vart man kan söka stöd.


Återhämtningsguiden går att beställa via aterhamtningsguiden.se.  


Materialet har tagits fram av Conny Allaskog och Jessica Andersson NSPH Skåne genom ett projekt från Allmänna Arvsfonden (2019-2022).

Kunskapsorganisationer

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:


  • stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
  • verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
  • påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
  • genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
  • vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdares område nationellt och internationellt.


Informationen är hämtad från Anhörigas Riksförbund.


Nationellt kompetenscentrum anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhörig (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd på uppdrag av regeringen. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:


  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare


Informationen är hämtad från anhoriga.se (Nka), där hittar du även poddar, forskning, föreläsningar och material att ta del av.