Kunskap

Här hittar du information om Anhörigas riksförbund som är Sveriges riksorganisation som arbetar med att förbättra livsvillkoren för anhöriga, samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för att ge en nationell överblick av området anhörigfrågor. 

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Anhörigas Riksförbund övergripande mål är att:

  • stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
  • verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
  • påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
  • genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
  • vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdares område nationellt och internationellt.

Informationen är hämtad från Anhörigas riksförbud

Nationellt kompetenscentrum anhörig

Nationellt kompetenscentrum anhörig (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd på uppdrag av regeringen. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare

Informationen är hämtad från anhoriga.se (Nka), där hittar du även poddar, forskning, föreläsningar och material att ta del av.