Våga vara digital

Den digitala sfären har fått ett än större utrymme i vår vardag i och med pandemin som lett till en snabb och omfattande digitalisering. Att våga och kunna koppla upp sig i ett videosamtal, hantera digitala tjänster och verktyg som dator, smartphone eller surfplatta ger ökade möjligheter till egemnakt och inkludering. 

En snabb digital omställning

Under 2020 har alla tvingats ställa om vardagen och den digitala sfären har fått ett större utrymme i vårt liv. Till följd av pandemin skedde en snabb och omfattande digitalisering.

Många har ökat sin digitala närvaro och många har testat digitala verktyg och tjänster för första gången. Motivationen till att ta klivet ut i den digitala sfären har varit att söka information, att hålla kontakten genom videosamtal med släkt, vänner och kollegor, att hålla sig uppdaterad på sociala medier och nyheter. Många har även e-handlat och använt digitala vårdtjänster för att bidra till minskad smittspridning. 

Svenskarna och internet

Den årliga studien om svenskarnas internetanvändning Svenskarna och internet publicerades den 15 december 2020. Studien visar att behovet av digitala vardagsfärdigheter har ökat markant under 2020. Nästan hälften av svenskarna har upplevt att de inte har tillräckliga  kunskaper, något som leder till en osäkerhet både privat och inom arbetslivet. 

Studien lyfter både negativa och positiva effekter av digitaliseringen. Medan endel yngre känner sig mer isolerade till följd av exempelvis distansstudier visar studien att fler äldre är positivt inställda till det digitala och de möjligheter som följer. 

Gå en studiecirkel – bli digital!

En del studiecirklar och aktiviteter sker i egen regi, andra arrangeras i samverkan med föreningar. Ett exempel är föreningen Seniornet Örebro, en ideell IT-förening med idén "Seniorer lär seniorer att använda IT". För den intresserade erbjuds både öppna träffar och studiecirklar från grundläggande dataanvändning till smarta telefoner, surfplattor och digitala betaltjänster.

"Bli digital"
Ett studiematerial som i första hand vänder sig till föreningar som vill lära sig att genomföra videomöten, digitala utbildningar och verksamhet på nätet.

Studiecirkeln utgörs av enkla steg kring teknik, information om olika funktioner och fokus på mötesteknik i den digitala sfären. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Materialet passar även för andra  grupper och den enskilde individen.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG