Våga vara digital

Den digitala sfären har fått ett än större utrymme i vår vardag i och med pandemin som ledde till en snabb och omfattande digitalisering. Att våga och kunna koppla upp sig i ett videosamtal, hantera digitala tjänster och verktyg som dator, smartphone eller surfplatta bidrar till egenmakt och inkludering. Något som gynnar vår hälsa.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER, DELTA ELLER ENGAGERA DIG PÅ ANNAT SÄTT! 

En snabb digital omställning

Under 2020 har alla tvingats ställa om vardagen och den digitala sfären har fått ett större utrymme i vårt liv. Till följd av pandemin skedde en snabb och omfattande digitalisering.

Många har ökat sin digitala närvaro och många har testat digitala verktyg och tjänster för första gången. Motivationen till att ta klivet ut i den digitala sfären har varit att söka information, att hålla kontakten genom videosamtal med släkt, vänner och kollegor, att hålla sig uppdaterad på sociala medier och nyheter. Många har även e-handlat och använt digitala vårdtjänster för att bidra till minskad smittspridning. 

Svenskarna och internet

Den årliga studien om svenskarnas internetanvändning Svenskarna och internet publicerades den 15 december 2020. Studien visar att behovet av digitala vardagsfärdigheter har ökat markant under 2020. Nästan hälften av svenskarna har upplevt att de inte har tillräckliga  kunskaper, något som leder till en osäkerhet både privat och inom arbetslivet. 

Studien lyfter både negativa och positiva effekter av digitaliseringen. Medan endel yngre känner sig mer isolerade till följd av exempelvis distansstudier visar studien att fler äldre är positivt inställda till det digitala och de möjligheter som följer. 

Studiecirklar, kurser och workshops

Vi vill bidra till att minska den digitala klyftan genom att ge individen kunskap och trygghet att använda digital teknik och digitala tjänster. En ökad digital trygghet gör det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Gå en studiecirkel och bli digital!
Vi erbjuder studiecirklar och kurser i det digitala, vi ser fram emot din anmälan. 

LÄS MER