Bli digital

Ett studiematerial som i första hand vänder sig till föreningar som vill lära sig att genomföra videomöten, digitala utbildningar och verksamhet på nätet. Studiecirkeln utgörs av enkla steg kring teknik, information om olika funktioner och fokus på mötesteknik i den digitala sfären. Studiecirkelns innehåll anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. 

Materialet passar även för andra typer av grupper och på så sätt även den enskilde individen.

Studiecirklar, kurser och workshops

En del studiecirklar och aktiviteter sker i egen regi, andra arrangeras i samverkan med föreningar. Ett exempel är föreningen Seniornet Örebro, en ideell IT-förening med idén Seniorer lär seniorer att använda IT. För den intresserade erbjuds både öppna träffar och studiecirklar från grundläggande dataanvändning till smarta telefoner, surfplattor och digitala betaltjänster.

Ta gärna del av vårt utbud av studiecirklar och kurser inom digitalisering. 

LÄS MER OCH ANMÄLAN