Hej demokrati!

Välkommen till Hej demokrati! En studiecirkel för dig som vill ha kunskap om hur det är att leva i en demokrati. Genom samtal och övningar som bygger på vardagsnära frågor om demokrati vill vi väcka nyfikenhet och bidra med kunskap om hur demokrati påverkar dig, och vad du kan göra för att påverka i olika frågor. 

Om Hej demokrati!

Alla människor har olika perspektiv och värderingar beroende på hur man har vuxit upp och varifrån man kommer. Syftet med studiecirkeln Hej demokrati! är att skapa en trygg miljö där du får möjlighet att prata med andra om demokrati. 

Under sex träffar berör vi olika teman för att undersöka hur din vardag, dina relationer och ditt arbetsliv påverkas av att du lever i en demokrati. 

Primär målgrupp: Du som har levt i ett icke-demokratiskt land
Sekundär målgrupp: Alla som är nyfikna på hur det är att leva i en demokrati
Förkunskaper: Inga
Bra att veta: Materialet är på lätt svenska

En studiecirkel med sex (6) träffar

Träff 1: Demokrati 
Vi pratar om vad demokrati betyder för dig. Vad vet du och vilka erfarenheter har du? 

Träff 2: Demokrati i vardagen
Hur är det att leva i en demokrati? Vilka rättigheter och skyldigheter har du?

Träff 3: Påverka
Hur kan du påverka i en demokrati? Vi pratar om olika sätt att påverka i din vardag. 

Träff 4: Information
Vi pratar om information och källkritik i en demokrati. Hur tar du del av information?

Träff 5: Myndigheter
Vilka myndigheter finns i Sverige? Vad gör de och hur påverkar de din vardag?

Träff 6: Val
Känner du till kommun, region och riksdag? Vi pratar om valet och hur det går till att rösta. 

Valfri träff: Demokratiprat över mat
En valfri avslutande träff. Gruppen bjuder in gäster till samtal om demokrati. Det kan handla om ett visst ämne eller en fråga som gruppen vill få svar på. 

Valfri träff: Demokratiprat över mat

Demokratiprat över mat innehåller 35 samtalskort inom sju kategorier som öppnar upp för samtal om demokrati. Varje kategori lyfter fram ett nytt sätt att prata om saker som kan vara svåra att dyka ner i utan lite stöttning. 

Genom att samlas över en bit mat eller fika får samtalet en mer avslappnad form jämfört med att sitta i ett "vanligt möte". Vi hoppas att det ska leda till en god atmosfär med givande samtal.

Samtalskort: Sju kategorier, 35 kort
Förkunskaper: Grundläggande kunskap om demokrati

Varför Hej demokrati?

Namnet Hej demokrati!
Studiecirkelns namn och alla träffar inleds med Hej. Med det vill vi förmedla öppenhet, ömsesidig respekt och en vilja att mötas i samtal om demokrati. 

Det började med ett projekt
Studiecirkeln och tillhörande studiematerial har tagits fram inom ramen för projektet Mitt val och demokratiprat över mat – Hej demokrati! Projektet genomfördes av SV Örebro län, i samverkan med SV Väst, 1 augusti 2022 – 31 juli 2023, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Målgruppen har bidragit till materialet 
När projektet pågick genomförde vi studiecirklar samtidigt som vi utvecklade materialet för att kunna inkludera frågor, reflektioner och perspektiv från deltagarna. Det gör materialet unikt och gör att vi kan prata om demokrati på ett sätt som inte känns så stort och abstrakt. 

Smakprov Hej demokrati!