Lättläst version saknas

Startskottet för vårt integrationsarbete

Vårt arbete inom asyl och integration går tillbaka till den stora flyktingkrisen 2015 då över 162 000 asylsökande kom till Sverige. För oss var det självklart att studieförbunden kunde spela en avgörande roll i flyktingmottagandet och vi startade omgående verksamhet för att hjälpa människor. Ett arbete som inledningsvis inte ingick i vårt folkbildningsuppdrag, vilket gjorde att vår verksamhet uppmärksammades av regeringen.

I år 2020 fyller Studieförbundet Vuxenskolan 100 år. I 100 år har vi jobbat nära människor och verkat för allas rätt till bildning och utveckling. Vi har jobbat för demokrati och allas självklara rätt i samhället. När flyktingkrisen 2015 var ett faktum var det självklart att vi skulle vara en del i att ge människor ett varmt välkomnande och erbjuda dem verktyg för att bli en del av det svenska samhället.

"VI HAR JOBBAT NÄRA MÄNNISKOR I 100 ÅR"

Ett akut behov av insatser

Efter ett besök på en flyktingmottagning i länet insåg vi det akuta behovet av insatser och vi anställde två cirkelledare som arbetade heltid med att hålla studiecirklar i svenska och samhällskunskap på flyktingmottagningar i länet.

Det här gjorde vi trots att det inte ingick i folkbildningens uppdrag och vi fick därför ingen ersättning för våra insatser. Något som vi tyckte var orimligt. Studieförbunden har en avgörande roll i flyktingmottagandet och tillsammans med ABF Örebro län startade vi en informationskampanj för att sprida vårt budskap.

"STUDIEFÖRBUNDEN HAR EN AVGÖRANDE ROLL I FLYKTINGMOTTAGANDET"

Vi fick besök av justitie- och migrationsministern

Vårt arbete uppmärksammades av regeringen och under 2015 besökte Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, SV Örebro län och ABF Örebro län. I augusti samma år tillsatte regeringen medel till folkbildningen för att bedriva studiecirklar i svenska och samhällskunskap.

Vi hade gjort oss hörda och vi hade bidragit till ett nytt regelverk. Detta uppmärksammades bland annat av Sveriges Radio som bjöd in vår dåvarande avdelningschef att medverka i en debatt i Ekot mot Aida Hadzialic, dåvarande gymnasie- och kunskapslyftsminister. 

"VI GJORDE OSS HÖRDA OCH BIDROG TILL ETT NYTT REGELVERK"

Sedan dess har vi haft en tydlig vision

Sedan dess har vi arbetat mot en tydlig vision – att förbättra asylmottagningen och bidra till en förkortad etablering. En vision som har präglat avdelningens arbete och under årens gång har vi drivit ett antal projekt med extern finansiering för att möjliggöra vårt arbete. Vi har bland annat finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Tillväxtverket och Delegationen mot segregation (DELMOS).


ETT AV VÅRA MÅL var att vi skulle bli en självklar part som kommunerna kan anlita som ett komplement till SFI, med frivilliga kurser i svenska och samhällskunskap. Något som idag är verklighet.

STUDIEFÖRBUNDEN.SE

Du kan läsa mer om vårt arbete som ledde till ett nytt regelverk på studieforbunden.se.

Studieförbunden är Sveriges tio studieförbunds bransch- och intresseorganisation; "Vi samlar de tio studieförbunden med över 300 medlems- och samverkansorganisationer, närmare 270 000 studiecirklar och drygt 379 000 kulturprogram per år."