Startskottet för vårt integrationsarbete

Vårt arbete inom asyl och integration går tillbaka till den stora flyktingvågen 2015 då över 162 000 asylsökande kom till Sverige. För oss var det självklart att studieförbunden kunde spela en avgörande roll i flyktingmottagandet och vi startade omgående verksamhet för att hjälpa människor. Ett arbete som inledningsvis inte ingick i vårt folkbildningsuppdrag, vilket gjorde att vår verksamhet uppmärksammades av regeringen. Sedan dess har vi erbjudit kurser i svenska och samhällskunskap, men 2023 fick vårt arbete ny inriktning.

Vi jobbar nära människor

SV har verkat för allas rätt till bildning och utveckling i över hundra år. Vi jobbar för demokrati och allas rätt i samhället. När flyktingkrisen 2015 var ett faktum var det självklart att vi skulle vara en del i att ge människor ett varmt välkomnande och erbjuda dem verktyg för att bli en del av det svenska samhället.

Ett akut behov av insatser

Efter ett besök på en flyktingmottagning i länet insåg vi det akuta behovet av insatser och vi anställde två cirkelledare som arbetade heltid med att hålla studiecirklar i svenska och samhällskunskap på flyktingmottagningar i länet.


Det här gjorde vi trots att det inte ingick i folkbildningens uppdrag och vi fick därför ingen ersättning för våra insatser. Något som vi tyckte var orimligt. Studieförbunden har en avgörande roll i flyktingmottagandet och tillsammans med ABF Örebro län startade vi en informationskampanj för att sprida vårt budskap.

Vi fick besök av justitie- och migrationsministern

Vårt arbete uppmärksammades av regeringen och under 2015 besökte Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, SV Örebro län och ABF Örebro län. I augusti samma år tillsatte regeringen medel till folkbildningen för att bedriva studiecirklar i svenska och samhällskunskap.


Vi hade gjort oss hörda och vi hade bidragit till ett nytt regelverk. Detta uppmärksammades bland annat av Sveriges Radio som bjöd in vår dåvarande avdelningschef att medverka i en debatt i Ekot mot Aida Hadzialic, dåvarande gymnasie- och kunskapslyftsminister. 

2023 – vårt arbete får ny riktning

Under 2023 avslutade vi en av våra kärnverksamheter inom integration, våra kurser i svenska och samhällskunskap, till följd av regeringens beslut att avveckla det riktade stödet. Men, under året har vi även arbetat med att ändra riktning för vårt integrationsarbete med ett ökat fokus på demokratifrämjande och integrerande aktiviteter där människor möts, delar erfarenheter, får ökad kunskap och vägar in i demokratin.


Vi har under flera års tid beviljats TIA-medel från Länsstyrelsen i Örebro län. Vi beviljades medel även för 2024, men valde med sorg i hjärtat att avsluta arbetet 2023. Det är ett beslut fattat till följd av att det riktade stödet inte kommer att finnas framledes, vilket har gjort att vi behövt lägga om vår organisation och våra insatser.


Länsstyrelsen Örebro län har kommenterat vårt arbete:

”Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har under flera år varit en pålitlig samverkanspart för Länsstyrelsen i Örebro län. Inte bara har studieförbundet återkommande sökt och beviljats statsbidrag, utan de har också bidragit aktivt i flera av Länsstyrelsens nätverk inom integration och därmed också bidragit till att utveckla integrationsarbetet i länet.


I Örebro län har SV genom ”Utveckling från dag ett” erbjudit sammanhang där asylsökande kunnat lära sig svenska och få ta del samhällsinformation, vilket är ytterst viktigt. Dock måste det trygga sammanhang som SV erbjudit belysas särskilt. Vid våra insatsbesök har vi själva sett den värme och medkänsla som präglat cirklarna.


Länsstyrelsen vill därför tacka SV för ett gott samarbete och för att studieförbundet bidragit med trygghet och medmänsklighet till en särskilt utsatt grupp.”


Vi tar med oss våra erfarenheter och lärdomar

Nu tar vår verksamhet inom integration en ny riktning och vi tar med oss alla de erfarenheter och lärdomar vi fått genom åren. Alla som har deltagit i våra kurser i svenska och samhällskunskap har berikat oss med kunskap, insikt och förståelse för hur det kan vara att komma till ett nytt land. Vi har tagit del av livsöden och delat både glädje och sorg med våra deltagare. Tack för allt ni gett oss.