Som anhörig är det värdefullt med kunskap både kring den närståendes och den egna situationen. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder samtalsgrupper och föreläsningar, ofta i samverkan med föreningar och kommuner. Under 2023 arrangerade SV Örebro län Dialog anhörig i Karlskoga. Det resulterade i en anhöriggrupp. Nu kommer ett nytt tillfälle med Dialog anhörig 2 maj 2024  

Med "Dialog anhörig" önskar vi möta dig som är anhörig och bor i Karlskoga kommun. Du kan även företräda en förening eller vara intresserad av anhörigstöd i din yrkesroll eller privat. Samtalet leds av Maria Östby och arrangeras tillsammans med Karlskoga kommun.

"Du kan vara anhörig mitt i livet, i unga år eller högt upp i åldern och behov och frågor kan skilja sig åt. Vi hoppas få ta del av tankar och behov som finns hos dig som anhörig. Det kan vara önskemål om specifik kunskap och information eller att ingå i gemenskap med andra i liknande situation."

Samtalet sker vid Nickkällan, Hantverksgatan 5 i Karlskoga.

KONTAKT OCH ANMÄLAN
Önskar du delta, anmäl dig direkt till Maria Östby vid SV Örebro län, via e-post maria.ostby@sv.se eller telefon 072-220 72 39, senast den 29 april.