Skriver du mycket på jobbet?

Att skriva på jobbet kan handla om allt från att skicka många långa mejl till att författa tunga rapporter eller formulera interna riktlinjer. Oavsett vad du skriver på jobbet är det nyttigt att ha en fungerande skrivprocess och kunskap om hur man skriver en bra text. Just detta kommer du att få i den här kursen!

Kursen passar alla som skriver på jobbet – inga speciella förkunskaper krävs.

Vill du att kursen hålls på ditt företag/i din organisation? Kontakta oss på SV Örebro län!

Om kursen
I den här kursen har du chansen att utveckla ditt eget skrivande. Steg för steg kommer du att få förbereda och skriva en text, som du sedan kan använda på ditt jobb. Du kommer även få personlig feedback på texten, både från kurskamrater och kursledaren.

Kursen behandlar informativa texter, det vill säga texter vars främsta syfte är att informera om någonting.

I kursen lär du dig att skriva klarspråk. Klarspråk är ett vårdat, enkelt och begripligt språk som alla bör använda i arbetet. Offentliga verksamheter är till och med skyldiga att använda det enligt den svenska språklagen.

Därför ska du utveckla ditt skrivande på jobbet
Det finns många goda skäl till att utveckla ditt skrivande och lära dig att skriva bättre texter på jobbet. Här är några:

· När du skriver tydligare slipper du många frågor. Det kommer att vara färre personer som kontaktar dig för att be om hjälp eller förtydliganden efter att ha läst dina texter.
· När dina texter är mer begripliga har läsaren större chans att agera rätt, vilket innebär att du slipper reda ut missförstånd.
· Texter med ett enkelt språk bidrar till att läsaren bättre förstår budskapet. Du kan vara trygg i att rätt information förmedlas.

Kort sagt sparar bättre texter tid och energi, både åt dig som anställd och åt organisationen som du arbetar i.

Kursens innehåll
I kursen får du kunskap och verktyg för att:

· Utveckla en effektiv skrivprocess.
· Välja målgrupp för dina texter.
· Bestämma syfte och mål för dina texter.
· Anpassa innehållet i dina texter efter målgrupp, syfte och mål.
· Strukturera dina texter för att göra dem tydliga att läsa och följa.
· Göra språket i dina texter enkelt och begripligt.
· Använda en passande ton och bemöta dina läsare på ett bra sätt.
· Ge konstruktiv textkritik till andra och ta emot feedback på dina egna texter.

Kursens mål
Målet med kursen är att du avslutar den som en säkrare skribent på jobbet.

Kursens upplägg
Kursen är uppdelad i 5 lektioner och varje lektion är ungefär 2 timmar lång. Det kommer att vara en kort rast under varje lektion, då du har chansen att sträcka på benen och ta en kopp kaffe eller te. Vi bjuder!

Under lektionerna kommer teoretisk kunskap blandas med praktiska övningar. Du kommer även att hinna påbörja "hemuppgiften" som hör till den aktuella lektionen. Uppgifterna går ut på att du steg för steg förbereder och skriver en text som du kan använda på ditt jobb.

Praktisk information
Kursens startdatum bestäms när det finns tillräckligt många anmälda. Kursen kommer att vara på onsdagar. Vilken tid det blir beror på deltagarna. I din anmälan vill vi att du skriver vilka tider som passar dig: kl. 13–15, 14–16, 16–18, 17–19. Skriv alla tider som funkar.

Övningarna och uppgifterna kommer att genomföras digitalt. Ta därför med dig din egen dator. Det finns några få datorer till utlåning. Meddela oss om du behöver låna en dator.

När du anmäler dig önskar vi att du i meddelanderutan berättar vad du skriver på jobbet, så att kursledaren kan anpassa kursen efter deltagarna.

Kursen kommer att hållas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Hallsberg.
Minst antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 15
Antal sammankomster: 5
Antal studietimmar per träff: 2

Om kursledaren
Kursen leds av Eva Berg som driver textbyrån Meningsbygget i Hallsberg. Eva har en kandidatexamen i informationsdesign med inriktning textdesign och över 6 års erfarenhet av att hjälpa andra att utveckla sitt skrivande. Hon har bland annat varit språkgranskare och skribent på flera länsstyrelser och har återkommande uppdrag som textredaktör på ett av Sveriges största bokförlag.

Kontakta Eva på eva@meningsbygget.se om du har några frågor om kursen.