Samhälle

Vill du lära dig svenska?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län erbjuder kurser i svenska och samhällskunskap förasylsökande

Vi lär oss tillsammans!
- Grundläggande svenska
- Samhällskunskap
- Flerspråkiga ledare
- Undervisning på flera platser

Information och anmälan
Anmäl dig direkt via hemsidan eller kontakta
Shahla Ojagh
Verksamhetsutvecklare, integration
shahla.ojagh@sv.se
070-8556185

Do you want to learn swedish?
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län offers courses in Swedish and social studies for asylum seekers

We learn together!
- Basic Swedish
- Social Studies
- Multilingual leaders
- Courses in different locations

Information and registration
Register directly via the website or contact us
Shahla Ojagh
Development, integration
shahla.ojagh@sv.se
070-8556185