Verksamhetsmål 2023

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT RIKT KUlTUR- OCH MUSIKLIV.

Kultur som engagerar
Med kultur som verktyg skapa upplevelser och mötesplatser som engagerar många.

Stötta musiker
Stötta musiker och grupper i länet utifrån de behov som finns. 

Pennysound Studio
Möta efterfrågan av verksamheten genom att etablerastudior på fler platser i länet.

Dans och scenkonst
Starta och utveckla verksamhet inom dans och övrig scenkonst.