2024-04-18

Så drabbas studieförbunden i länet

Kraftigt minskat stöd till studieförbunden gör att mötesplatser i länet blir färre liksom antalet folkbildare i länet. Det visar en konsekvensbeskrivning som folkbildningens intresseorganisation i Örebro län, ÖLBF, har genomfört.

– Det handlar om ett 20-tal personer som förut jobbat med folkbildning och människors bildning, kultur, folkhälsa och så vidare som nu inte längre gör det.


Dessutom blir det svårare att ha möteslokaler överallt, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand. Några av studieförbunden har tvingats säga upp lokaler för möten och studier i Kumla, Karlskoga, Lindesberg, Hällefors, Laxå och Askersund.


Folkbildare har också tvingats sluta som tidigare varit de som sett till att studiecirklar startats och föreläsningar och kulturprogram arrangerats. Tidigare har det i varje kommun funnits flera studieförbund som arrangerat studiecirklar eller kulturarrangemang och föreläsningar men troligen blir det svårare för några att ha riktigt så stor geografisk spridning som innan visar konsekvensbeskrivningen. De anställda kommer helt enkelt inte vara tillräckligt många och heller inte antalet lokaler.


Regeringen har sänkt det statliga stödet till studieförbunden redan från i år men ytterligare sänkningar har aviserats för de kommande två åren som innebär att en tredjedel av statsstödet försvinner. För Örebro län innebär det cirka 19 miljoner som försvinner. Och redan tidigare har tex kommunernas stöd sänkts under

många år.


– Jag vill betona att studieförbunden vill göra mer, och nå fler, inte färre, men med mindre pengar går det inte ens att upprätthålla samma verksamhet som innan.


– Jag tror tyvärr att det största konsekvenserna, om inte politiken tar andra beslut framåt, blir synliga först om tio år eller mer. Det här kommer påverka föreningslivet nästan direkt men på längre sikt också demokratin, samhällsklimatet, människors folkhälsa och känsla av social sammanhållning, trygghet och så vidare för att inte tala om kultur- och fritidsliv i alla kommuner.

 

Två tankesmedjor: Tiden och Fores, har gjort en konsekvensbeskrivning med namnet ”Ett tystare Sverige”

av statens nedskärningar utifrån ett nationellt perspektiv som finns att läsa här: https://fores.se/publikation/ett-tystare-sverige/


––––––––––

I BILD: Cecilia Lönn Elgstrand

FOTO: ÖLBF

––––––––––


 

Kontakt, ÖLBF

Cecilia Lönn Elgstrand

Länsbildningskonsulent

070-795 88 86

cecilia.lonn.elgstrand@olbf.nu


Kontakt, SV Örebro län

Fredrik Wallin

Avdelningschef SV Örebro län

076-100 05 12

fredrik.wallin@sv.se