Välkommen till SV Örebro läns avdelningsstämma 2023

SV Örebro läns avdelningsstämma ägde rum 27 mars 2023.

Möteshandlingar 2024

Anmälan

Sista dagen för anmälan har passerat
Du anmäler dig till stämman via vårt eventsystem (Powerinit). I eventsystemet finns information om lokal, digital möteslänk, hålltider och möteshandlingar.

VIKTIGA DATUM

  • 17 februari: Sista dagen att anmäla ombud från våra grund- och medlemsorganisationer.
  • 10 mars: Sista dagen för anmälan för "icke ombud".
  • 10 dagar innan stämman: Möteshandlingar publiceras.

Gällande motioner

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
  • varje ombud vid avdelningsstämman
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län, senast den 25 februari 2023: fredrik.wallin@sv.se  

VÄLKOMMEN