Välkommen till SV Örebro läns avdelningsstämma 2023

SV Örebro läns avdelningsstämma äger rum den 27 MARS 2023, KL. 18. Vi planerar att ses fysiskt i Örebro, det är även möjligt att detla digitalt. Eventuella frågor hänvisas till Fredrik Wallin, avdelningschef: fredrik.wallin@sv.se eller 076-100 05 12.

Anmälan

Du anmäler dig till stämman via vårt eventsystem (Powerinit). I eventsystemet finns information om lokal, digital möteslänk, hålltider och möteshandlingar.

VIKTIGA DATUM

  • 17 februari: Sista dagen att anmäla ombud från våra grund- och medlemsorganisationer.
  • 10 mars: Sista dagen för anmälan för "icke ombud".
  • 10 dagar innan stämman: Möteshandlingar publiceras.

TILL ANMÄLAN

Gällande motioner

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
  • varje ombud vid avdelningsstämman
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län, senast den 25 februari 2023: fredrik.wallin@sv.se  

VÄLKOMMEN