Välkommen till SV Örebro läns avdelningsstämma 2024

SV Örebro läns avdelningsstämma äger rum den 21 mars kl. 18. Stämman äger rum i våra lokaler på Fabriksgatan 8, Örebro. 

Anmälan

Du anmäler dig till stämman via vårt eventsystem (Powerinit). I eventsystemet finns information om lokal, hålltider och möteshandlingar.

Viktiga datum 2024

  • 12 februari: Sista dagen att anmäla ombud från våra grund- och medlemsorganisationer.

  • 11 mars: Sista dagen för anmälan för "icke ombud".

  • 10 dagar innan stämman: Möteshandlingar publiceras.

Till anmälan (Powerinit)

Gällande motioner

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen
  • varje ombud vid avdelningsstämman
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

Skicka eventuella motioner till:
Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län, senast den 20 februari 2024: fredrik.wallin@sv.se

VÄLKOMMEN