Folkbildningens viktiga roll

Hör avdelningschef för SV Örebro län, Björn Brunnberg, berätta mer om folkbildningens viktiga roll för asylverksamhet.