Tillbaka

Vår metod

I metodskriften nedan får du ta del av det arbetssätt som vi på Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län har utvecklat i projektet ”Utveckling från dag ett”, i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad asylmottagning och en förkortad etableringstid genom insatser på individ- och samhällsnivå.  

Metodskriften inleds med en beskrivning av projektets bakgrund, syfte och mål för att du som läsare ska få ta del av de drivkrafter som bidrog till att vi började arbeta med detta projekt. Därefter beskrivs projektets utbildningsinsatser på individnivå för att förbättra asylmottagningen och förbereda individen för etablering i samhället, och innehåller utbildning i svenska, samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap. Vi kommer också att kort beskriva projektets arbetssätt på samhällsnivå, där vi har utvecklat och utvärderat en långsiktig hållbar stödstruktur och modell för mottagning, integration och etablering av asylsökande. Skriften avslutas med de slutsatser som projektet har sett efter tre års arbete. 

Vi är övertygade om att förebyggande insatser under asyltiden är en investering i framtiden. Följ gärna med oss på vår resa!