Lindesbergs kommun

Lokaler i anslutning till kontoret i Lindesberg på Kungsgatan 23:

Sal A

Sittplatser: 30 platser vid biografsittning
Adress: SV, Kungsgatan 28

Sal B 
Sittplatser: 10 platser runt konf. bord
Adress: SV, Kungsgatan 28

Entré
Sittplatser: 10 platser runt konf. bord, bör endast användas i reserv
Adress: SV, Kungsgatan 28

Pentry
Sittplatser: 6 platser runt matbord
Adress: SV, Kungsgatan 28

Teknisk utrustning: 7 bärbara datorer, 1 projektor och wifi

KONTAKT
Växeln: 019-611 94 80 alt. 070-644 39 12