Fritids- och kulturverksamhet

Vi driver projektet "Pennysound Bergslagen" för att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga i Bergslagen. Vår nya musikstudio i Lindesberg ska vara en mötesplats för unga med ett intresse för musikproduktion. 


I Sverige bor ungefär var tredje person på landsbygden. Det innebär att de har lite längre till ett brett utbud av service, kultur och fritidsaktiviteter än de som bor i stan. Genom projektet vill SV Örebro län minska det avståndet genom att etablera ny fritids- och kulturverksamhet för unga (12–22 år) i Bergslagen.


I projektet bygger vi en musikstudio i våra lokaler på Kristinavägen i Lindesberg och arrangerar workshops i musikproduktion på fritidsgårdar, kulturskolor och andra platser där ungdomar vistas. 


De som vill fortsätta att producera musik får möjlighet att delta i studiecirklar i studion i Lindesberg. 

Ny studio i Lindesberg

Under 2023 flyttade vi till nya lokaler på Kristinavägen i Lindesberg som en del av en långsiktig satsning i Bergslagen. Lokalerna kommer genom projektet att rymma en fullt utrustad studio för musikproduktion. 


Centralt nära resecentrum

Projektets geografiska område sträcker sig över Bergslagskommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Nora. Med studions centrala läge intill resecentrum i Lindesberg öppnar det upp för att deltagare från Bergslagskommunerna kan ta sig till studion på ett enkelt sätt.


Pennysound Studio finns i Örebro

Studion i Lindesberg är en vidareutveckling av konceptet "Pennysound Studio" som varje år lockar 200–300 deltagare i Örebro. 

Projektet är förankrat

Projektet har fått positiv respons från kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun. Vi har även etablerat samverkan med fritidsgårdar och kulturskolor i Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora.


Syftet är att samarbeta med aktörer som möter ungdomarna, för att kunna erbjuda ett komplement till deras ordinarie verksamhet.

Bakgrund

Vi har under flera år sett ett behov av fler fritids- och kulturaktiviteter i Bergslagen. Under 2022–2023, och även innan pandemin, har vi besökt fritidsgårdar och kulturskolor med olika workshops. Vi har då mött stor glädje över att vi kommit, och en stark önskan av en mötesplats där unga kan samlas för att skapa musik tillsammans. 


Det här är en bild som har delats av både ungdomarna själva, och vuxna som arbetar inom olika fritidsverksamheter. 

Fakta om projektet

Projektets namn: Pennysound Bergslagen

Projektperiod: 22 januari 2024–31 mars 2025

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Projektledare: Jennifer Hellqvist


Syftet med projektet är att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga i Bergslagen. 


Målen med projektet är: 

– Att iordningsställa en studio lämplig för musikproduktion. 

– Att ha skapat en studiecirkel med en rekryterad cirkelledare. 

– Att ha genomfört workshops. 


Medfinansieras av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen.