2024-04-02

Musikstudion i Lindesberg är klar

Musikstudion i Lindesberg är klar! Ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen.

Vilken milstolpe! Vi har sedan länge haft en vision om att etablera vår musikstudio Pennysound Studio i Bergslagen. Och nu är den på plats! Första studiecirkeln drog i gång redan igår, magiskt roligt! 


Arbetet är möjligt tack vare vårt projekt “Pennysound Bergslagen” som syftar till att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga i Bergslagen. I projektet bygger vi en komplett studio för musikproduktion (färdig 31 mars 2024) och arrangerar workshops i musikproduktion på fritidsgårdar och kulturskolor i Bergslagen. Vi arrangerar även studiecirklar i vår nya studio! 


Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen.


SV stärker landsbygden

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar för att stärka landsbygden genom mångsidig folkbildning och kulturverksamhet. Vi tror på individens kraft och vill skapa livfulla samhällen – gärna med musik.