Landsbygder

SV är hela Sveriges studieförbund som jobbar för att alla människor ska ha tillgång till kultur-, fritids- och bildningsaktiviteter. Därför är Landsbygder ett av SVs profilområden. För oss på SV Örebro län är det viktigt med lokal närvaro för att kunna bidra till en levande landsbygd.

Lokal närvaro

Vår idé bygger på att ta med våra koncept, evenemang och aktiviteter ut i länet för att bidra till en levande landsbygd där alla människor har möjlighet att lära sig, utvecklas, mötas och vara en del i samhället.


Strategiskt placerade kontor

SV Örebro län har fyra strategiskt utplacerade bemannade kontor med tillhörande kurs- och möteslokaler i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Det här ger oss en närhet till Södra Närke, västra länsdelen, Bergslagskommunerna och Örebro.


Bildning har inga kommungränser

I vår portfölj har vi studiecirklar, föreläsningar och evenemang inom funktionsrätt, integration, föreningsliv, demokrati, musik, kultur och mycket mer. Vi arrangerar stöd- och anhöriggrupper, vi verkar för att bidra till att människor får ökad kunskap och verktyg för att delta i demokratiska processer, vi driver en musikstudio och mycket mer! Och just ja, vi driver även ett antal projekt för att utveckla vår verksamhet och skapa möjligheter för fler!


Digitala lösningar

Vi arrangerar även helt eller delvis digitala arrangemang som gör det möjligt att delta, även om det geografiska avståndet är stort.


Tillsammans gör vi mer – tillsammans når vi fler!

En av de viktigaste ingredienserna i vårt arbete är samarbetet med olika föreningar, organisationer och eldsjälar som finns och verkar inom olika områden på olika platser i Örebro län.


Tillsammans bidrar vi till en levande landsbygd där människor får möjlighet att forma sitt liv, och på så sätt även bidra till att det lokala samhället växer och utvecklas.

Verksamhetsmål 2024

Ta del av våra verksamhetsmål inom landsbygdsområdet för verksamhetsåret 2024.