Funktionsrätt

Varje människa är unik med olika förutsättningar och behov. Det som är gemensamt är allas lika värde. Här får du ta del av några av våra koncept inom funktionsrättsområdet i Örebro län.

Anhörigstöd

Anhörigas insatser är avgörande för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få den vård och omsorg de behöver. Anhöriga finns i alla åldrar och det är viktigt att få stöd och kunskap. Vi arrangerar samtalsgrupper, caféträffar och andra aktiviteter för anhöriga i Örebro län.


  • Samtalsgrupper för anhöriga
  • Caféträffar


HälsoGlädje

Vår nya studiecirkel HälsoGlädje vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. I HälsoGlädje pratar vi om olika saker som påverkar hur vi mår. Vi ses åtta gånger king olika teman: hälsa, rörelse, kost, matlagning, rörelse i naturen, avslappning, sömn och glädje.


Studiecirkeln arrangeras av SV Örebro län i samverkan med Busenkelt och delfinansieras av Socialstyrelsen.

DansVariation

DansVariation är inkluderande dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation. DansVariarion ger fler möjlighet till fysisk aktivitet som bygger på rörelseglädje, kroppskännedom och personligt uttryck.


Alla kan dansa!

När vi dansar i DansVariation utgår var och en från sina egna förutsättningar, och deltar i dansen på egna villkor. När vi ses gör vi en skön uppvärmning, använder hela kroppen, dansar fritt i rummet och har roligt tillsammans!

Skolprojektet

Ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos elever med autism

Vi driver Skolprojektet tillsammans med Autism Örebro län. Ett projekt som syftar till ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos elever med autism, det gör vi genom att arrangera insatser som kan förebygga ohälsa.


Vi arrangerar stödgrupper för personer med autism, anhöriggrupper för närstående och caféträffar. Vi arrangerar även skolombudsutbildingar om hur en kan arbeta med skolfrågor och stötta vårdnadshavare/elever när skolan inte fungerar.


"När skolan inte fungerar drabbas inte bara det enskilda barnet, utan hela familjen"

Mitt val

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.


Metoden har tagits fram tillsammans med Riksförbundet FUB och Inre Ringen, FUB:s sektion för medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning. I metoden ingår en lättpratad valdiskussion där politiker svarar på deltagarnas frågor.


Demokrati – ett alltid lika aktuellt ämne

Genom Mitt val kan vi bidra till att fler personer får kunskap kring vår demokrati och samtidigt får verktyg för att delta i olika delar av samhället. Vi lär oss bland annat hur demokrati fungerar, hur vi kan vara med och påverka, vilka som får rösta och varför det är viktigt att rösta.


Studiecirkel om EU-valet

I juni 2024 är det dags för EU-val, men vad innebär det egentligen och vem får rösta? Inför valet erbjuder vi en studiecirkel för dig som vill lära dig mer. Vi pratar om vad EU är, vilka frågor som EU beslutar om och vi går igenom hur man röstar i EU-valet. 

Verksamhetsmål 2024

Ta del av våra mål inom funktionsrättsområdet för verksamhetsåret 2024.

Vår historia

SV Örebro län har lång erfarenhet av folkbildningsverksamhet tillsammans med människor som har olika förutsättningar och individuella behov. Vi har utvecklat, drivit och deltagit i spännande projekt och koncept för att bidra till att fler människor ska få förutsättningar att delta i samhället på lika villkor. Vi har bland annat tagit fram en tvåårig utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, "SV Kulturcollege".


Illustration: Hectornado


Vill du veta mer?

Via länkarna kan du ta del av olika projekt och verksamhet som vi genomfört inom funktionsrättsområdet. "Min säkerhet" var ett projekt som drevs som ett Arvsfondsprojekt av SV Jönköping 2019-2021. Vi deltog genom att arrangera cirklar i "Min säkerhet" i Örebro län.