Hasse och Tages kulturskatt

SV Örebro län har arbetat med Hasse och Tages kulturskatt för att locka till skratt och gemenskap för seniorer sedan 2019. Genom projektet God dag God dag. Minns du 50- och 60-talet?, finansierat av Socialstyrelsen, har över 1 600 personer tagit del av verksamheten – bara i år (2020). Nu avrundar projektet året med en unik Ljud(jul)kalender med minnesskatter från det ljuva 50- och 60-talet.


Emma Andersson var trollbunden

Emma Andersson, föreläsare och cirkelledare på SV Örebro län, har alltid haft en stor kärlek till humorduon Hasse och Tage som trollband det svenska folket under 60-, 70- och 80-talet. En duo som har lockat fram många skratt både då och idag.


SV Örebro län ser det som en viktig och ärofylld uppgift att skapa verksamhet för att bidra till gemenskap och social samvaro för äldre. Som en del i det arbetet skrev Emma en föreläsning med guldkorn från Hasse och Tages breda karriär. En föreläsning som ger en spännande inblick i duons breda karriär fylld med revyer, filmer och anekdoter.

Hasse och Tages kulturskatt har lockat till många skratt

Hösten 2019 beviljades SV Örebro län medel från Socialstyrelsen och arbetet med Hasse och Tage utmynnade i projektet God dag God dag. Projektet är en del av Socialstyrelsens satsning på att minska ofrivillig ensamhet bland seniorer. Stödet gjorde det möjligt för Emma att ge sig ut på turné för att föreläsa. Hon besökte såväl äldreboenden, som för föreningar och organisationer, och gensvaret blev fantastiskt!


– Jag är tacksam över att få föreläsa och dela mitt stora intresse tillsammans med andra. För mig står Hasse och Tage för humor, kvalité och humanism, sa Emma Andersson.

Projektet fick fortsatt förtroende

Projektet fick fortsatt förtroende för att utveckla arbetet med att skapa gemenskap för seniorer under hela 2020. Då utvecklades projektet till God dag God dag. Minns du 50- och 60-talet? Projektets repertoar breddades till att även inkludera en föreläsning om Monica Zetterlunds musikskatt.


– Efter att ha föreläst om Hasse och Tage var vi väldigt peppade på att komma igång i april 2020 när det nya projektet God dag, God dag. Minns du 50- och 60-talet? startade. Sen drabbades världen av en pandemi som satte käppar i hjulet för oss alla. Då passade jag på att skriva en föreläsning om Monica Zetterlunds musikskatt, för att vi skulle ha ett till ESS i rockärmen när pandemin lagt sig, men så blev det ju tyvärr inte, säger Emma.

Våren gick och sommaren kom…

Våren gick och sommaren kom utan att Emma hade kunnat komma ut på ytterligare en turné i glädjens och gemenskapens tecken.


– Vi fick tänka om och hitta nya sätt för att nå ut till seniorerna som drabbats hårt av restriktionerna kring Covid-19. Vi har bland annat erbjudit föreläsningar utomhus och digitalt, berättar Maria Östby, verksamhetsutvecklare på SV Örebro län.


Det kliade i Emmas kreativa ådra och hon saknade att vara ute och föreläsa, men en pandemi skulle inte få sätta stopp för fler skratt. Istället efterlyste projektet minnen från det svunna 50- och 60-talet och responsen var fantastisk.


– Jag arbetade fram en föreläsning med minnen som jag samlat in från seniorer som jag har mött genom föreläsningarna, men även minnen som jag fått in via mejl, telefon och ljudfiler som personer har spelat in och skickat till mig. Jag blir otroligt rörd när jag tänker på det stora förtroendet som jag har fått för att förvalta deras minnesskatt, säger Emma.

50- och 60-talets minnesskatt

De insamlade minnena resulterade i en nostalgiföreläsning i coronaformat som var anpassad för att hållas utomhus. Med det goda minnet av Hasse och Tage så small det till och föreläsningen bokades av många olika grupper och föreningar och snart syntes Emma och projektet i flertalet lokala tidningar och hon kunde även höras i radio.


– Föreläsningen var väldigt uppskattad och de som lyssnade har uttryckt att det var härligt att få minnas tillsammans med andra genom berättelser de känner igen sig i och musik de dansat till, berättar Emma.

En telefonlinje startades – och det ringde!

För att vara en aktör i Corona-tider startade projektet en telefonlinje, dit man kunde höra av sig om man ville prata minnen från 50- och 60-talet. Och det ringde! Det första samtalet kom redan dagen innan telefonlinjen startade och efter Emmas medverkan i Länsradion och annan uppmärksamhet i media fortsatte telefonen att ringa.


– Det är uppenbart att det finns ett stort behov där ute. Människor är ensamma, och kanske framför allt våra seniorer som har drabbats extra hårt av pandemins restriktioner, säger Maria.

Så, hur förvaltar man en sån här minnesskatt?

Redan i början av året fanns det en vilja och ambition att skapa något som kunde bidra med glädje och gemenskap vid juletid och tankarna om en julkalender väcktes.


För att tacka för förtroendet och förvalta de många minnen som har kommit in genom samtal och möten med seniorer har en Ljud(jul)kalender spelats in. Den sändes på Länsradion varje vardag 1–23 december.


– I luckorna döljer sig minnen från en svunnen tid, ackompanjerat med väl utvald musik. Det är en härlig blandning av minnen från skoltiden, kärlek, tv:ns entré i folkhemmet, skor fastspikade i golvet och nedbrända julgranar. TACK för alla fina minnen, och TACK alla fina människor jag mött, utan er vore det här inte möjligt, säger Emma.