Projekt

Pennysound Bergslagen

Ny fritids- och kulturverksamhet för unga i Bergslagen. Medfinansieras av Europeiska unionen genom Leader Bergslagen (januari 2024–mars 2025).

Skolprojektet

För ökad tillgänglighet i skolan och förbättrad psykisk hälsa hos elever med autism. Finansierat av anonym stiftelse (2023–).

Avslutade projekt

Utveckling från dag ett, TIA

Svenska och samhällskunskap för asylsökande för snabbare etablering och integration. Finansierat av Länsstyrelsen Örebro län.

Care - Ukraina

För ökad attraktionskraft på den svenska arbetsmarknaden. Ett projekt medfinansierat av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden (december 2022–september 2023).

Livet i balans

För ökat välmående och god hälsa för seniorer. Finansierat av Askersunds kommun (augusti 2022–juli 2023).

Mitt val och demokratiprat över mat

I projektet tog vi fram ett nytt studiematerial som syftar till att öka kunskapen om demokrati bland utrikes födda. Finansierat av MUCF (augusti 2022–juli 2023).

Demokrati och vi

Hur kan vi arbeta för att fler utrikes födda ska delta i demokratiska beslutsprocesser? Finansierat av Folkbildningsrådet (november 2022–juni 2023).

Dansglädje

Workshops i dans för personer som flytt krig. Finansierat av Region Örebro län (juli–december 2022).

En miljö för gemenskap

För att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer. Finansierat av Socialstyrelsen (augusti–december 2022…)

God dag God dag

En kulturskatt som källa till glädje och gemenskap bland seniorer. Finansierat av Socialstyrelsen (januari 2019–december 2020).

Matchning mot jobb

Ett projekt som syftat till att rusta individer som står långt från arbetsmarknaden. Finansierat av Tillväxtverket (oktober 2018–september 2020).

Kartläggning mot segregation

Kartläggning och behovsanalys för att motverka segregation. Finansierat av Delegationen mot segregation (september–december 2018).

Allemansrätten för nya äventyrare

Äventyrslust, nyfikenhet och allemansrätt. Finansierat av Laxå kommun (januari 2018–december 2029).

Hundra år i Sverige

För ett inkluderande fritidsliv för barn och unga. Finansierat av Arvsfonden (oktober 2017–september 2019).

Pennysound Studio

Musikstudion Pennysound Studio växte fram genom ett projekt med stöd från Örebro kommun (januari 2018–januari 2019).

Utveckling från dag ett

Projektet syftade till att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden. Finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och SV Örebro län (2016-2019).

Ny Arena

Projektet matchade unga vuxna till arbete och studier. Finansierat av Folkbildningsrådet (2018).

Mitt val

För ökat intresse kring demokrati och politik för personer med IF. Finansierat av Örebro kommun och Örebro läns bildningsförbund (mars–september 2018).

Balans i livet

För stärkt balans och styrka för seniorer. Finansierat av Örebro läns bildningsförbund (2016).

SV Kulturcollege

För allas rätt till utbildning. Finansierat av Arvsfonden och SV Örebro län (2013–2016).

MovingOn

Metoder och mötesplatser för att inspirera till ett gott välmående. Finansierat av Örebro läns bildningsförbund (2012-2015).

Vild Vacker Vuxen

Estetisk verksamhet för vuxna med IF och/eller autismspektrum. Finansierat av Arvsfonden (2010-2013).