MovingOn var ett folkhälsofrämjande projekt som syftade till att utveckla metoder och mötesplatser för att inspirera till motion, kroppskännedom, gemenskap, bra matvanor och en positiv livsstil.


Flera av folkbildningens verksamheter utgörs av stillasittande aktiviteter, till exempel studiecirklar i data, hantverk, språk och läscirklar. Projektet syftar till att motverka de negativa effekter som ett liv i stillhet kan medföra. I projektet främjas ett hälsosamt åldrande genom att deltagarna arbetar med kroppskännedom, rörelse och motion.


I projektet utvecklades en metod som skapar varaktiga förändringar i kroppskännedom, smidighet och kondition. Metoden innehåller enkla övningar som man kan genomföra på egen hand. Ett enkelt rörelseprogram har utarbetats med enkla övningar som aktiverar hela kroppen.